O škole Kontakt Rozvrh Suplovanie Mapa Absolventi

Kontakt

 • Gymnázium Karola Štúra
  Námestie Slobody 5
  900 01 Modra
 • Kancelária: (+421) 033 6472576
  Riaditeľka školy: (+421) 033 6400379, (+421) 0905 800 624

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Utorok 28. 3. 2017

Počet návštev: 3931518

Novinky

 • Oznamujeme, že dňa 29.marca 2017 (streda) bude prebiehať skrátené vyučovanie. (6.vyučovacia hodina končí o 11.30hod.)

 • 23. marca 2017 sa žiaci kvinty zúčastnili na podujatí Večer s poéziou Erika Ondrejičku. Básnik v autorskom čítaní predstavil svoje básnické zbierky: Na vnútornej strane viečok, Tanec večerných vločiek, (e)Pigramy a svoju poslednú zbierku poézie Krajina diamantov. Príjemné podujatie sa uskutočnilo v Mestskej knižnici v Modre, slovom sprevádzala pani Ľubomíra Miháliková. (fotoalbum)

 • Dňa 15. marca 2017 sa na ZŠ Fándlyho v Pezinku konalo okresné kolo Pytagoriády. V kategórii P7 sa na 1.mieste umiestnil Dominik Viliam Voštinár zo sekundy. Dominikovi za reprezentáciu školy ďakujeme a blahoželáme ku krásnemu úspechu! 

 • 20. marca 2017 sa uskutočnilo vyhodnotenie školského kola výtvarnej súťaže Kupeckého svet. Súťaže sa mohli zúčastniť autori vo veku 6 – 15 rokov. Naši žiaci súťažili v dvoch kategóriách: v kategórii príma a sekunda postúpilo do školského kola 20 prác, porota ocenila 10 autorov, ktorých práce postúpili do regionálneho kola; v kategórii tercia a kvarta súťažilo 6 prác, porota ocenila 2 autorov, ktorí postúpili do regionálneho kola. Hlavnú cenu v školskom kole získala žiačka Eva Ondovčíková zo sekundy. (skolske_kolo.pdf   fotoalbum)

 • Dňa 17. marca 2017 sa v ZŠ Častá konalo okresné kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. V III. kategórii dosiahli obe žiačky našej školy výborný výsledok: Natália Ježíková zo sekundy zvíťazila v prednese prózy a postúpila do krajského kola a Lucia Šimková zo sekundy obsadila v prednese poézie 2. miesto. V II. kategórii súťažila v prednese poézie Agáta Polonská z prímy a v prednese prózy Zuzana Cíferská z prímy. Všetkým žiačkam ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy, Natálii a Lucii blahoželáme k úspechu! (fotoalbum)

 • Pre koho je súťaž určená? Súťaž je určená pre žiakov II. stupňa základných škôl(piaty až deviaty ročník) a príslušných ročníkov osemročných gymnázií (príma až kvarta). IQ olympiáda prináša zábavnou formou aktivity, na ktoré v školských osnovách veľakrát nezostáva miesto. Súťaž je navrhnutá tak, aby deti mohli prejaviť svoje individuálne schopnosti a zručnosti. Všetky súťažné úlohy sú založené na všeobecných princípoch a pre ich riešenie nie je treba žiadne špeciálne vedomosti. S trochou nadsadenia sa dá povedať, že pre ich riešenie je potrebný iba „zdravý rozum“. Nejde teda o vedomostnú súťaž, ale o súťaž rozvíjajúcu predovšetkým schopnosť samostatného logického uvažovania.
  Do súťaže je potrebné sa zaregistrovať v čase od 1.3. do 31.3.2017 na http://www.iqolympiada.sk/ a prebehne v troch kolách - školské, regionálne a štátne.

  Tešíme sa na Vašú početnú účasť. Bližšie informácie p. Straňáková 

 • Súťaž EXPERT geniality show ponúka žiakom možnosť súťažiť v dvoch vedomostných testoch, ktorých úspešnosť sa prevedie na poradie v rámci celého Slovenska. V školskom roku 2016/17 sa z našej školy súťaže zúčastnilo 17 žiakov z tried prima až septima. Najúspešnejšími riešiteľmi, ktorí sa pýšia titulom TOP EXPERT, sa stali:
  Jerguš HOLLAN (celkovo 7. miesto na Slovensku) – prima – v téme „Svetobežník“ dosiahol dokonca 3. miesto na Slovensku a predbehol  99, 51 % ostatných súťažiacich v kategórii. 
  Tomáš HANULA (celkovo 13. miesto na Slovensku) – tercia – v téme „Dejiny, udalosti, umenie“ dosiahol 3. miesto na Slovensku a predbehol 99, 57 % ostaných súťažiacich v kategórii.
  Lucia ČINTALOVÁ (celkovo 75. miesto na Slovensku) – prima – v téme „Tajomstvá prírody“ dosiahla 29. miesto a predbehla 95,72 % ostatných súťažiacich.
  Ostatným súťažiacim ďakujeme za účasť a reprezentáciu školy. 

 • Dňa 14. februára 2017 sa v spoločenskej miestnosti PaKA uskutočnilo vyhodnotenie výtvarnej súťaže Valentínske srdce 2017. Mestského kola súťaže sa zúčastnili žiaci troch modranských škôl – Pedagogickej a kultúrnej akadémie, ZŠ Vajanského a nášho gymnázia. Našu školu reprezentovalo 17 prác, tri študentky získali cenu: Martina Dujsíková z kvarty, Ema Heffnerová zo septimy a Lenka Vozárová zo 4. A triedy. Valentínske uznanie získala Katarína Mária Dujsíková zo sexty. Vďaka patrí Mgr. Pavlovi Šimovi-Juríčkovi, ktorý zorganizoval toto podujatie už štvrtýkrát a ktorý venoval všetkým oceneným žiakom svoju grafickú prácu.  (fotoalbum)

 • 13. februára 2017 sa na ZŠ Tbiliská v Bratislave-Rači konalo krajské kolo súťaže v prednese povesti Šaliansky Maťko. Po výbornom výkone získala 2. miesto v III. kategórii Natália Ježíková zo sekundy.
  Natálii ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy a blahoželáme jej k peknému úspechu! (fotoalbum)

 • V dňoch 6.2.2017 – 10.2.2017 sa na našej škole, ako aj na ostatných modranských stredných školách, uskutočnil edukatívny projekt v anglickom jazyku. Zabezpečovala ho medzinárodná študentská organizácia AIESEC s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
  Z našej školy sa tohto programu zúčastnili triedy IV.A, III.A, septima a sexta. Počas týždňa mali hodiny s dvoma zahraničnými lektorkami. Zámerom bolo nielen rozvíjať komunikáciu žiakov v anglickom jazyku, ale najmä spoznávať samých seba prostredníctvom poznania rôznych kultúr, tradícií a rozdielov vo svete. (fotoalbum)

 • V utorok 7.2 sa šiesti žiaci tried prima – kvarta zúčastnili okresného kola Geografickej olympiády vo Svätom Jure.
  V kategórii F (prima a sekunda) zvíťazil v konkurencii 29 žiakov Jerguš HOLLAN z triedy prima. Úspešnou riešiteľkou tejto súťažnej kategórie bola i Klára FEDOROVÁ (8. miesto) z triedy sekunda. Na 12. priečke skončil Andrej TÓTH z tej istej triedy.
  V kategórii E (tercia a kvarta) postúpil do krajského kola v konkurencii 17 žiakov z tretieho miesta Krištof NEMČEK z kvarty. O priečku nižšie skončil Tomáš HANULA z tercie, ktorý je jej úspešným riešiteľom. Na 8. priečke je Viktória TURINIČOVÁ z tercie.
  Jergušovi Hollanovi a Krištofovi Nemčekovi držíme palce na krajskom kole GO, ktoré sa bude konať 26. 4., ostaným žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy.

 •  

  Dňa 2. februára 2017 sa v našom Gymnáziu uskutočnil Deň otvorených dverí. Jeho cieľom bolo sprístupniť záujemcom o štúdium priestory školy. Pani riaditeľka oboznámila žiakov a rodičov s podmienkami prijatia na našu školu a snažila sa dať odpovede na všetky otázky ohľadom štúdia u nás a prijímacích skúšok. Formou prezentácie sa dozvedeli o súťažiach, aktivitách a úspešných exkurziách organizovaných školou. Z priestorov chemickej učebne, ktorá ponúkla priestor na rozmanité pokusy a učebne informatiky odchádzali s úsmevom na tvári. (fotoalbum)

 • Dňa 2. 2. 2017 sa v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave konala prednáška amerického experta Christiana Piccioliniho na tému extrémizmus. Prednáška bola určená žiakom, ktorí sa učia anglický jazyk. Pán Picciolini z Chicaga cestuje po celom svete, prednáša a vysvetľuje mladým ľuďom, prečo násilie nič nerieši a aké sú úskalia extrémistických hnutí. Z našej školy mali možnosť zúčastniť sa jej žiaci tried IV.A, III.A, septima a sexta. (fotoalbum)

 •  

  TEŠÍME SA NA VAŠU NÁVŠTEVU dňa 2. februára 2017:
   

  • 9.30h - uchádzači o štvorročné štúdium

  • 13.00h - uchádzači o osemročné štúdium

  bližšie info tu: plagat.pdf

 • 26. januára 2017 sa uskutočnilo vyhodnotenie školského kola celoslovenskej literárnej súťaže Práva detí očami detí, ktorá sa koná pod záštitou prezidenta SR. Do školského kola sa zapojili žiaci zo siedmich tried: prímy, tercie, kvarty, kvinty,  1. A,  2. A a 3. A triedy. Spolu v oboch kategóriách bolo v školskom kole ocenených 11 prác, všetky postúpili do celoslovenského kola súťaže a ich autori dostanú účastnícky diplom od organizátora súťaže. viac info: vyhodnotenie_prava_deti_ocami_deti.pdf

 •  

  Dňa 20.1.2017 sme sa spolu s ostatnými strednými školami v BSK veľmi úspešne prezentovali v Avione v Bratislave svojim stánkom, ale aj vystúpením našich žiakov, ktorí pripravili materiál i celé vystúpeniei. Ďakujeme žiakom za pomoc, prípravu a reprezentáciu: Janko Slaninka IV.A,  Samuel Šimko, Pavol Dobrovodský, Richard Nemčovič, Jakub Šulák, Christian Heffner, Timotej Kokoška septima. (fotoalbum) video: avion_2017.MP4

 • Dňa 19. 1. 2017 sa v Centre voľného času v Pezinku konalo okresné kolo celoslovenskej súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko. Našu školu reprezentovala žiačka Natália Ježíková zo sekundy, ktorá získala 1. miesto a postúpila do krajského kola. Blahoželáme!  (fotoalbum)

 • Výsledky okresného kola olympiády v anglickom jazyku v kategórii 1A a 1B:
  Naši úspešní súťažiaci zo školského kola OAJ, nám urobili radosť aj v okresnom kole súťaže, ktoré sa uskutočnilo 17.01.2017 v Pezinku.
  Tomáš Sedliak z primy v kategórii 1A a Adam Massar z kvarty v kategórii 1B sa umiestnili na 3. Mieste, v tesnom poradí za výhercami, v konkurencii štrnástich škôl z okresu. 
  Gratulujeme a tešíme sa z úspechu!  vysledky.pdf   (fotoalbum)

 • Olympiádu v anglickom jazyku organizujeme na našej škole každý rok. 27. ročník sme uskutočnili na prelome novembra a decembra vo všetkých kategóriách. Súťaž je postupová. Do obvodného kola postupuje za každú kategóriu len jeden, a to víťaz školského kola.
  V kategórii 1A /prima a sekunda/ sa na 1.mieste umiestnil Dominik Viliam Voštinár, na 2.mieste Tomáš Sedliak a na 3.mieste Tomáš Španka.
  Srdečne blahoželáme všetkým trom a Dominikovi Voštinárovi želáme úspech v okresnom kole, ktoré sa uskutoční 17.01.2017. Za účasť ďakujeme ostatným súťažiacim. Viď výsledkovú listinu. (AJ1A.pdf)

 • Školského kola súťaže sa dobrovoľne zúčastňujú žiaci, ktorí dosahujú vynikajúce  výsledky v anglickom jazyku a o danú súťaž prejavia záujem.
  V kategórii 1B /tercia a kvarta/ sa na 1.mieste umiestnil Adam Massar,  na 2.mieste Petra Kyrinovičová a na 3.mieste Matej Palo.
  Srdečne blahoželáme všetkým trom a Adamovi Massarovi, ktorý postupuje do obvodného kola, želáme úspech. Uskutoční sa 17.01.2017. Za účasť ďakujeme ostatným súťažiacim. Viď výsledkovú listinu. (AJ1B.pdf)

 • Dňa 15.12.2016 (štvrtok) sa na našej škole uskutočnil Vianočný predaj ktorý organizovala 2.A (Michelle Kubištová, Eliška Bečičková, Lukáš Lančarič, Viktória Ružeková, Peter Fitz, Miroslava Fitzová, Matej Kotásek, Patrik Hájko, Marek Stojka, Dominika Taváliová). Vyrobené drobnosti, chutné koláče a sladký punč potešil žiakov, profesorov a pracovníkov​ našej školy. Vyzbierali sme neuveriteľných 281€! Každému, kto prispel sa chceme srdečne poďakovať. Celý výťažok pôjde na výstavbu detského ihriska v areáli našej školy. (fotogaléria)

 • Dňa 12. 12. mali vybraní žiaci tried septima, sexta, II.A a III.A možnosť zúčastniť sa ukážkovej hodiny anglického jazyka s lektorom z Chicaga, v rámci ktorej si precvičili komunikáciu v angličtine s native speakerom. 
  Ide o projekt English Weeks poskytujúci študentom týždenné intenzívne komunikačné kurzy angličtiny v školských priestoroch. Viac informácií na www.englishweeks.com

 • Školské kolo Pytagoriády sa konalo 8.12.2016 a zúčastnilo sa ho 32 žiakov.
  Do okresného kola postúpili: príma – Hollan Jerguš, Staňová Mária, Legáthová Linda, Sedliak Tomáš, Oravcová Martina, Moroz Nataniel Anton, Lengyel Dominik, Habardová Nina, Gecík Jerguš , sekunda – Voštinár Dominik Viliam, Schwarz Emanuel, Ondovčíková Eva, Steinhüblová Barbora, Lichancová Laura, Šulák Michal, tercia – Turiničová Viktória, Krebs Jakub.
  Postupujúcim blahoželáme a v ďalšom kole želáme veľa úspechov!

 •     

  Dňa 9.12.2016 žiaci kvinty a III.A pripravili už tradičnú IMATRIKULÁCIU pre žiakov prímy a I.A.
  Či už to bola hravá ZOO pre prímanov s rôznymi vtipnými úlohami a sladkými odmenami pri ich splnení, alebo  súboj tímov Nambo a Zulu na exotickom OSTROVE pre I.A. 
  Všetci sme sa zabavili a novým žiakom na škole prajeme, aby ich radosť a dobrá nálada sprevádzali celým  štúdiom. (fotoalbum)

 • Geografickú olympiádu u mladších žiakov organizujeme v kategóriách F (prima a sekunda) a E (tercia a kvarta). Tohtoročné školské kolo sa konalo 6.decembra. Zúčastnilo sa ho 19 žiakov.
  V kategórii F do okresného kola postúpili Jerguš Hollan (prima), Klára Fedorová (sekunda), Andrej Tóth (sekunda). V kategórii E do okresného kola postúpili Krištof Nemček (kvarta), Viktória Turiničová (tercia) a Tomáš Hanula (tercia).
  Srdečne im blahoželáme a prajeme veľa úspechov na okresnom kole, ktoré sa bude konať 7.2.2017. Za účasť ďakujeme aj ostatným súťažiacim na nepostupových miestach. Zuzana Vaňková, vyučujúca geografie

 • V stredu 7. decembra 2016 navštívila trieda príma v Mestskej knižnici v Modre podujatie, na ktorom spisovateľka Veronika Šikulová predstavila deťom slávne osobnosti malokarpatského regiónu: Jána Kupeckého, Vincenta Šikulu, Jozefa Ľudovíta Holubyho, Jozefa Ilečka, Štefana Cpina, Ľubomíra Kellenbergera a Ľudovíta Rajtera. Súčasťou podujatia bolo aj premietanie filmu Otec ma zderie tak či tak natočeného podľa knižky Vincenta Šikulu Prázdniny so strýcom Rafaelom. (fotoalbum)

 • 6. decembra 2016 sa žiaci kvinty spolu so študentkami Pedagogickej a kultúrnej akadémie v Modre zapojili do projektu Živý bič: Živá literatúra útočí na čítanky! Do projektu sa naši študenti zapojili už po šiesty raz. Tentokrát sa oboznámili s tvorbou Erika Šimšíka a potom s ním absolvovali neformálnu besedu spojenú s autorským čítaním. Podujatie sa uskutočnilo v spoločenskej miestnosti PaKA a moderoval ho Mgr. Adam Herceg. (fotoalbum)

 • Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor.
  Tento rok prebehla súťaž v dňoch 7. - 11. novembra 2016, ďakujeme. (výsledky tu:iBobor_vysledky.pdf)

 • Dňa 11.11.2016 sme sa zapojili do zbierky HODINA DEŤOM, ktorá má na Slovensku už 17 ročnú históriu. Výťažok tejto zbierky je venovaný  deťom naprieč celým Slovenskom, či už ide o deti z detských domovov, krízových centier alebo rehabilitačných zariadení. Peniaze od ľudí sme zbierali v rámci Modry. Snažili sme sa byť na najfrekventovanejších miestach v meste, teda pred väčšími obchodmi, ktoré tu máme. Podarilo sa nám vyzbierať 116,72€, za čo sme všetkým, čo prispeli, veľmi vďační. Dúfame, že tieto peniaze pomôžu tým, ktorí to potrebujú.

 • 14. a 18. novembra 2016 študenti kvinty a 1. A triedy zažili netradičné hodiny slovenčiny v Múzeu Ľudovíta Štúra v Modre. Erudovaný výklad lektorky pani Beáty Mihalkovičovej priblížil študentom atmosféru a prostredie, v ktorom sa pohyboval Štúr a jeho súčasníci. Žiaci si prezreli novú expozíciu Ľudovít Štúr a moderné Slovensko, súčasťou ktorej je aj zariadenie meštianskych domov či odevy, v ktorých chodili ľudia v mestách, oboznámili sa s formami cestovania a školou v 19. storočí. V pamätnej izbe, kde prežil Ľudovít Štúr posledné tri týždne svojho života, si vypočuli zvuky ulice, ako ich počul on, keď ležal na smrteľnej posteli. V múzeu si študenti vyskúšali aj moderné interaktívne technológie, ktoré prepojili osobnosť Ľudovíta Štúra so súčasnosťou. Nové informácie si zopakovali hravou formou pomocou interaktívnych mediálnych súborov. (fotoalbum)

 • V piatok 18.11. sa žiaci tercie zúčastnili exkurzie z geografie do Bratislavy. Hneď ráno sa na nábreží Dunaja dozvedeli základné charakteristiky o našej najvodnatejšej rieke a jej prítokoch. Navštívili sme Prírodovedné múzeum, kde sa okrem trvalých expozícií konala výstava 4 milióny v múzeu a výstava insitných umelcov z Kovačice. Pokračovali sme prehliadkou Slovenskej národnej galérie, kde študenti zistili, čo je propaganda, a ako sa využívala v období Slovenského štátu. (fotoalbum)

 • Krištof  Nemček – je žiakom kvarty reálneho gymnázia. Počas štúdia dosahuje výborné študijné výsledky. Reprezentuje školu v rôznych vedomostných  a recitačných súťažiach. Získal 2. miesto v geografickej súťaži GQIQ, 2.miesto v súťaži Novodobo so Shakespearom v prednese prózy a bol úspešným riešiteľom v súťaži Expert.
  Richard Nemčovič – je žiakom septimy reálneho gymnázia. Počas celého doterajšieho štúdia dosahuje vynikajúce študijné výsledky. Školu reprezentuje v športových súťažiach – venuje sa florbalu. Jeho obľúbeným predmetom je geografia, kde získal 2.miesto v krajskom kole geografickej olympiády a tiež bol úspešným riešiteľom celoslovenského kola geografickej olympiády. Vo voľnom čase sa venuje ľudovému tancu v súbore Vienok a tanečnými vystúpeniami reprezentuje školu na školských aj mimoškolských podujatiach.
  (fotoalbum)

 • 14. 11. 2016 v rámci návštevy nášho regiónu zavítal do našej školy predseda vlády SR p. Robert Fico. Počas jeho návštevy sa uskutočnila prednáška a následne beseda so študentami o EÚ a predsedníctve SR v Rade Európy. (viac tu: predseda_vlady.pdf  fotoalbum)

 • 27. októbra 2016 sa študenti 1. A triedy a kvinty boli pozrieť v Mestskom divadle  P.O.Hviezdoslava, ako tam priviedli k rozumu zdravého nemocného. Molière (vl. m. Jean Baptiste Poquelin), autor komediálnej klasiky s názvom Zdravý nemocný, opäť potvrdil, že je kráľom satiry a majstrom komických charakterov. Brilantne zobrazil postavu hypochondra Argana a jeho príbuzných, ktorí sa jeho diagnózu snažili náležite využiť. Inscenácia ponúkla vďačné typy postáv, v ktorých sa predstavili herci Ľuboš Kostelný, Edita Borsová, Milo Kráľ, Danka Svetlíková, Dominika Žiaranová, Jakub Rybárik, Martin Kochan a Michal Jánoš.
  Najznámejšiu hru o hypochondrii napísal Molière na sklonku svojho života a hral v nej aj hlavnú úlohu. Pri štvrtom predstavení začal vykašliavať krv a o niekoľko hodín nato, ešte v kostýme Argana, zomrel. (
  fotoalbum)

 • V piatok 21. októbra 2016 sa 35 študentov našej školy zúčastnilo na scénickom čítaní, v ktorom postupne ožívali literárne postavy, ale i ľudia zo života Vincenta Šikulu. Kompozíciu slova, hudby a tanca pod názvom Nebýva na každom vŕšku Šikula autorsky pripravil Daniel Hevier a režijne naštudoval Patrik Lančarič pri príležitosti oslavy nedožitých 80. narodenín Vincenta Šikulu. Podujatie sa uskutočnilo v Kultúrnom dome Ľudovíta Štúra v Modre.(fotoalbum)

 • V rámci súťaže COUNTDOWN 2016 ŠKOLY, ktorú organizovala spoločnosť Alianz - Slovenská dôchodcovská správcovská spoločnosť sa naša škola stala výhercom notebooku LENOVO. Ďakujeme.

 • 4. októbra 2016 sa v KDĽŠ uskutočnilo Modranské veršobranie, na ktorom sa zúčastnilo 35 študentov našej školy. Tohtoročné podujatie bolo venované osobnosti Ľubomíra Feldeka, ktorý 9. októbra oslávil svoje osemdesiate narodeniny. Hosťami večera boli spisovateľka Veronika Šikulová a spisovateľ Ľubo Dobrovoda, ktorí vo svojich príhovoroch vzdali hold majstrovi Feldekovi. Ten si zaspomínal na Vincenta Šikulu, svojho priateľa, ktorý by sa v októbri tiež dožil osemdesiatich rokov. Herec Michal Nikodem predniesol výber z veršov Jána Smreka a Miroslava Válka, kultúrnym vstupom prispeli aj študentky PaKA. Záver podujatia tvorilo tradičné zbieranie básní napísaných na viničových listoch. K úspešnému podujatiu prispeli aj študentky kvinty, ktoré na viničové listy napísali úryvky básní Vincenta Šikulu. Organizátorkou a moderátorkou podujatia bola Ľubomíra Miháliková. (fotoalbum)

 • Národné športové centrum:
  Vážení športoví priatelia. Dovoľujeme si Vám touto cestou poďakovať za Vašu účasť a podporu iniciatívy Európskeho týždňa športu 2016 !

  4sportsmedia:
  Vaše zapojenie a aktivita sa umiestnili medzi desiatkou najúspešnejších škôl bratislavského kraja vo Vašej kategórii, za čo Vám právom patri naše blahoželanie a odmena v podobe darčekového poukazu na nákup športových pomôcok v obchode Demi šport v hodnote 375,- Eur.
    (fotoalbum)


 • Pripomeňme si skvelý výlet - 8 dňovú (od 10.6. do 18.6 2016) expedíciu našich žiakov v Nórsku. (skvely_vylet.pdf  fotoalbum)


 • Pondelok 5.9. 2016 bol pre celé gymnázium významným dňom. Dostalo sa nám veľkej cti privítať na našej škole prezidenta Slovenskej republiky  pána  Andreja Kisku. Na tieto okamihy nikdy nezabudneme. Svojou prítomnosťou ste nám zmiernili našu nostalgiu za letom a dodali ste nám chuť začať s vervou ďalší  školský rok.

  Ďakujeme za návštevu.

  (​fotoalbum)   (video)

 • KONIEC ŠKOLSKÉHO ROKA 2015/2016

 • Príma strávila na školskom výlete - opekačke pri Štúrovej lavičke v Modre zaujímavý deň, založili sme si oheň, opiekli špekáčiky, slaninku, pokecali si a bol to super výlet :D fotoalbum

 • Dňa 24.6.2016 žiaci primy a sekundy našej školy prežili príjemné dopoludnie v areáli Kynologického klubu J.Stolárika v Modre. Inštruktori Rasťo a Veronika im povedali o histórii a činnosti klubu, pozvali ich na "cvičák" aj so svojimi psíkmi a pripravili im hry a súťaže za čo im pekne ďakujeme. fotoalbum