• Zvonenia

  Štvrtok 6. 10. 2022
 • VIRTUÁLNA PRECHÁDZKA ŠKOLOU

  • Zriaďovateľ školy 

   • Priateľskí učitelia
   • Originálni
   • Jediným učiteľom hodným toho mena je ten, kto prebúdza ducha slobodného myslenia a rozvíja pocit osobnej zodpovednosti.
   • Jan Amos Komenský
   • Keď chceme byť múdri a s nami celý svet, učme ľudí. Učiť nie, aby sme učili, ale aby vedeli. Vedieť nie, aby vedeli, ale aby položili ruku k činu
   • Jan Amos Komenský
   • Človek nemiluje deti, pretože sú to deti, ale zamiluje si ich skrze náklonnosť, ktorá vzniká pri ich výchove.
   • Gabriel García Márquez
  • Naša škola bola úspešná v národnom projekte „ Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“

    

 •  

  Naša škola sa zapojila do projektu „Končím školu“ s cieľom pomôcť v kariérovej orientácií
  žiakom základných a stredných škôl.

   

 • Partneri

  • EduPage